Jan Bergstra

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Logica, verzamelingenen, getallenleer
  Software, algoritmen, besturingssystemen
  Theoretische informatica
Leeropdracht Programmatuur en software engineering
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Secretaris van Sectie Wiskunde
Lid van Cie Ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam
tel.  020 525 75 91
j.a.bergstra@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties