Jan Bergstra

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Software, algoritmen, besturingssystemen
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
  Theoretische informatica
Leeropdracht Programmatuur en software engineering
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam
tel.  020 525 75 91
j.a.bergstra@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties