Jim van Os

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie UM
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
  Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Psychiatrische epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Beoordelingscie. KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Maastricht Universitair Medisch Centrum
Afdeling Psychiatrie
Postbus 616 (DRT10)
6200 MD Maastricht
tel.  043 3875 443
j.vanos@maastrichtuniversity.nl
Onderzoek/publicaties