Jim van Os

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie UM
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
  Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Psychiatrische epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Beoordelingscie. KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Maastricht Universitair Medisch Centrum
Afdeling Psychiatrie
Postbus 616 (DRT10)
6200 MD Maastricht
tel.  043 3875 443
j.vanos@maastrichtuniversity.nl
Onderzoek/publicaties