René Janssen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.A.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Fysische chemie
  Nanotechnologie
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Organische chemie
Leeropdracht Moleculaire materialen en nanosystemen/fysisch organische chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Christiaan Huygens Wetenschapsprijs Jury
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Department of Chemical Engineering & Chemistry
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 3597
r.a.j.janssen@tue.nl
Onderzoek/publicaties