Bert Weckhuysen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UU
Vakgebieden Katalyse
  Anorganische chemie
Leeropdracht Katalyse, Energie en Duurzaamheid
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Voorzitter van Commissie Rolling Grant Fonds
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  030 253 4328
b.m.weckhuysen@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Bert Weckhuysen is gespecialiseerd in het domein van de heterogene katalyse. Hij werkt met zijn onderzoeksgroep aan het fundamenteel begrijpen van de werking en het slijten van katalysator materialen. Hiervoor maakt hij gebruik van spectroscopische en microscopische technieken. Met deze kennis probeert hij nieuwe of verbeterde katalysatoren te ontwikkelen voor het maken van brandstoffen, chemische bouwstenen en materialen uit olie, aardgas, biomassa en zonlicht.