Marius Crainic

Titels Prof. dr.
Voorletters M.N.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Meetkunde, topologie
Leeropdracht Differential Geometry
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Utrecht University
Faculty of Science, Mathematical Institute
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
tel.  030 251 8394
m.crainic@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marius Crainic is een van 's werelds toonaangevende onderzoekers op het gebied van de Poisson meetkunde. Samen met professor Fernandes heeft hij een gedurende lange tijd openstaand probleem opgelost, namelijk het generaliseren van de derde stelling van Lie (iedere Lie algebra komt voort uit een Lie groep) naar de context van de Lie groepoïden. Zijn werk heeft een belangrijke impuls gegeven aan het nieuwe gebied van de Poisson topologie.