Rob Leurs

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Bioinformatica, biomathematica
  Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
  Organische chemie
  Biochemie
Leeropdracht Farmacochemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
O|2 gebouw
Boelelaan 1108
1081 HZ Amsterdam
tel.  020 598 7579
r.leurs@vu.nl
Onderzoek/publicaties

Het multidisciplinaire onderzoek van Rob Leurs naar de relatie tussen de chemische structuur en biologische activiteit van liganden voor onder andere membraanreceptoren is wereldwijd vooraanstaand.

Zijn fundamentele onderzoek leidt tot kennis die cruciaal is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Leurs ontwikkelt onder meer medicijnen tegen tropische ziekten en startte zijn eigen biotechbedrijf om nieuwe anti-ontstekingsmiddelen te ontwikkelen.

Leurs doet zijn onderzoek op een zeer innovatieve manier, waarbij hij invalshoeken en inzichten gebruikt uit disciplines als de organische en computationele chemie, biochemie, moleculaire biologie, celbiologie en farmacologie.

Rob Leurs is benoemd op een domeinoverschrijdende plaats (Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen en Natuur- en Technische Wetenschappen).