Carel Faber

Titels Prof. dr.
Voorletters C.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Algebra, groepentheorie
  Meetkunde, topologie
Leeropdracht Algebraische meetkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen
Departement Wiskunde, Mathematisch Instituut
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 1723
C.F.Faber@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Carel Faber is werkzaam binnen de algebraïsche meetkunde. Hij houdt zich vooral bezig met de zogeheten moduliruimten van krommen, die in verschillende onderdelen van de wiskunde een rol spelen. Faber heeft diverse aspecten van deze moduliruimten bestudeerd en hij geeft wereldwijd richting aan het onderzoek op dit gebied.