Henk Brinkhuis

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Algemeen directeur NIOZ / Hoogleraar UU
Vakgebieden Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht Marine palynology & paleoecology
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Voorzitter van Klankbordcommissie Noordzee
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Postbus 59
1790 AB Den Burg, Texel
tel.  0222 369 366
henk.brinkhuis@nioz.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Henk Brinkhuis speelt een leidende rol in het internationale diepzeeonderzoek. Hij deed pionierswerk op het gebied van fossiele algen, die veel zeggen over klimaatverandering in het verleden.

Zijn onderzoek naar extreme klimaatveranderingen, zoals die van de broeikaswereld van 50 miljoen jaar geleden, was baanbrekend en leidt tot een beter begrip van de toekomstige opwarming van de aarde. Brinkhuis realiseerde zich het belang van de poolgebieden voor ons klimaatsysteem – de expedities leverden het verbazingwekkende inzicht dat er periodes waren waarin de omstandigheden in de arctische gebieden subtropisch waren.