Inger Leemans

Titels Prof. dr.
Voorletters I.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU en Onderzoeksleider NL-lab KNAW Humanities Cluster
Vakgebieden Digital humanities
  Geesteswetenschappen
  Geschiedenis
Leeropdracht Cultuurgeschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit
Faculteit der Letteren, Kamer 12a-33
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7800
inger.leemans@huc.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Inger Leemans onderzoekt historische thema’s die het individuele, het culturele en het maatschappelijke doorsnijden. Met een focus op de vroegmoderne periode van 1500 tot 1850 heeft zij onder meer onderzoek gedaan naar pornografie en de radicale verlichting, emoties in een economische context (bijvoorbeeld op de beurs) en de onontgonnen wereld van geuren in het verleden. Leemans durft originele keuzes te maken, zowel in haar onderwerpen als in haar methoden. Ze was vanaf de start een pionier in digitale geesteswetenschappen, omarmt expertises uit vele disciplines en combineert micro- en macronarratieven. Leemans gebruikt de geschiedenis om na te denken over eigentijdse normen. Haar open houding stelt haar daarbij in staat om ook over gevoelige thema’s de discussie aan te gaan.