Jaap Seidell

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Sociale geneeskunde
  Voeding
  Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Leeropdracht Voeding en Gezondheid
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit, Bèta Faculteit
Afdeling Gezondheidswetenschappen
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
tel.  020 598 6995
j.c.seidell@vu.nl
Onderzoek/publicaties