Jaap Seidell

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Directeur afdeling gezondheidswetenschappen
Vakgebieden Sociale geneeskunde
  Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Leeropdracht Voeding en Gezondheid
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Secretaris van Sectie Geneeskunde
Lid van Beoordelingscommissie Congressubsidiefonds-Visiting Professors Programme
Verbonden aan Vriije Universiteit / VU Medisch Centrum
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6995
j.c.seidell@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties