Cisca Wijmenga

Titels Prof. dr.
Voorletters T.N.
Hoofdfunctie Rector Magnificus RUG / Hoofd afdeling Genetica UMCG
Vakgebieden Genetica
  Voeding
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Leeropdracht Humane genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
College van Bestuur
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
c.wijmenga@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Cisca Wijmenga heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het begrip van de genetica van complexe, veelal chronische, aandoeningen. In haar onderzoek combineert ze onderzoek binnen Lifelines met onderzoek in patiënten met auto-immuunziekten, en in het bijzonder coeliakie. Wijmenga is tevens een van de trekkers van het onderzoek naar ‘organen op een chip’. Door middel van een ‘darm-op-een-chip’ zal ze niet alleen diepgaander onderzoek naar coeliakie kunnen doen, maar ook de rol van darmbacteriën in ziekte en gezondheid bestuderen.