Marten Scheffer

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Ecologie
  Oppervlaktewater en grondwater
  Afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties