Eric Opdam

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UVA
Vakgebieden Algebra, groepentheorie
  Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Functies, differentiaalvergelijkingen
  Meetkunde, topologie
Leeropdracht Wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties