Eric Opdam

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Functies, differentiaalvergelijkingen
  Algebra, groepentheorie
  Meetkunde, topologie
Leeropdracht Wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Voorzitter van Jury Ammodo Science Award (Natural Sciences)
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, University of Amsterdam
Postbus 94248
1090 GE Amsterdam
tel.  020 525 5205
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties