Eric Opdam

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UVA
Vakgebieden Functies, differentiaalvergelijkingen
  Meetkunde, topologie
  Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties