Frank van Harmelen

Titels Prof. dr.
Voorletters F.A.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU / Scientific director the LarKC project
Vakgebieden Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Wiskunde
Leeropdracht Knowledge Representation & Reasoning
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Wetenschapscommissie DANS
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Exacte Wetenschap, Afdeling Informatica
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7731
f.a.h.van.harmelen@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Frank van Harmelen is een prominent onderzoeker op het gebied van de kunstmatige intelligentie. Het doel van zijn onderzoek is dat computers zelf kunnen denken en redeneren. Daarvoor moet informatie op een voor computers logische manier beschikbaar zijn. Van Harmelen is een van de grondleggers van het zogeheten semantische web, een beschrijving van informatie op het internet waarmee computers aan de slag kunnen. De regels voor een semantisch web zijn inmiddels opgenomen in de standaarden voor www. Ook maakte Van Harmelen met zijn groep de Nederlandse richtlijn voor borstkanker begrijpelijk voor computers.