Martin van Hees

Titels Prof. dr.
Voorletters M.V.B.P.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU/ Dean Amsterdam University College
Vakgebieden Politicologie
  Wijsbegeerte
Leeropdracht Ethiek en politieke filosofie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Voorzitter van Domein Geesteswetenschappen
Bestuurslid van KNAW
Verbonden aan Vrije Universiteit
Afdeling Wijsbegeerte
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6480
m.van.hees@vu.nl
Onderzoek/publicaties

Martin van Hees richt zich in zijn onderzoek vooral op de analyse van morele en politieke waarden. Het gaat daarbij om de relatie tussen sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid, maar in zijn recente onderzoek bijvoorbeeld ook om de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de uitkomsten van collectieve besluitvormingssituaties (het zogenaamde many hands problem). Zijn onderzoek is zeer interdisciplinair van karakter.