Michiel van den Broeke

Titels Prof. dr.
Voorletters M.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Lucht
  Atmosfeerwetenschappen
  Milieustudies
  Oppervlaktewater en grondwater
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Polaire meteorologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen
Departement Natuur- en Sterrenkunde, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht
Postbus 80005
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 3169
m.r.vandenbroeke@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Michiel van den Broeke (1968) doet onderzoek naar de invloed van het klimaat op de grote ijskappen van Groenland en Antarctica en de gevolgen daarvan voor onder meer de zeespiegel. Hij doet dit door een combinatie van meten en modelleren, waarbij hij op beide fronten belangrijke bijdragen aan het vakgebied levert. Zo introduceerde hij het gebruik van satellietdata en vergrootte hij de kennis van de atmosferische fysica. Zijn onderzoek staat internationaal hoog aangeschreven.