Tanja van der Lippe

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Sociologie
Leeropdracht Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Voorzitter van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Vicevoorzitter van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Commissie Akademiepenning
Lid van Wetenschapscommissie NIDI-KNAW
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Sociologie
Postbus 80140
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 4156
t.vanderlippe@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Tanja van der Lippe doet onderzoek naar de relatie tussen werk en gezin. Hoe gaan werknemers en gezinsleden enerzijds en werkgevers anderzijds om met de vaak conflicterende eisen die werk en gezin stellen? En wat zijn de gevolgen voor ongelijkheid en welzijn van mannen en vrouwen in zowel nationaal als internationaal perspectief? Van der Lippe heeft een geheel nieuwe draai aan dit onderzoek gegeven door inzichten uit de sociologie, economie, en psychologie te combineren.