Ton van der Steen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.F.W.
Hoofdfunctie Hoofd Biomedische Technologie Erasmus MC
Vakgebieden Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Cardiovasculaire aandoeningen
  Bioinformatica, biomathematica
  Biotechnologie
  Biofysica, klinische fysica
Leeropdracht Biomedische technologie van het hart
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Voorzitter van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Bestuurslid van KNAW
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC, Thorax Centrum
Biomedical Engineering
Ee23.02, Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
tel.  010 704 4030
a.vandersteen@erasmusmc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ton van der Steen, Erasmus MC en Technische Universiteit Delft, werkt op het snijvlak van medische en technische wetenschappen. Hij probeert met nieuwe technieken aderverkalking (plaques) in bloedvaten op te sporen. Die zorgen voor vernauwing van de bloedvaten en als ze scheuren kan dat leiden tot een hart- of herseninfarct. Van der Steen werkt onder meer met ultrageluid voor een betere behandeling van hartziekten.

Ton van der Steen is benoemd op een domeinoverschrijdende plaats (Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen en Natuur- en Technische Wetenschappen).