Mirjam Ernestus

Titels Prof. dr.
Voorletters M.T.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Germaanse taal- en letterkunde
Leeropdracht Psycholinguïstiek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Voorzitter van Commissie Akademiepenning
Bestuurslid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Humanities)
Verbonden aan Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren
Centre for Language Studies, Afdeling Taalwetenschap
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 362 0213
mirjam.ernestus@ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Mirjam Ernestus (1969) doet onderzoek naar de manier waarop sprekers en luisteraars omgaan met spontane spraak, waarin woorden vaak maar half uitgesproken worden (bijvoorbeeld ‘wes’ voor ‘wedstrijd’ of ‘tuuk’ voor ‘natuurlijk’). Ze toonde aan dat bestaande theorieën over spraakproductie en ‑perceptie tekortschoten, en ontwikkelde en toetste zelf nieuwe, innovatieve modellen voor spraakverwerking en spraakgeheugen in verschillende talen. De resultaten hiervan zijn van belang voor tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs.