Janneke Gerards

Titels Prof. mr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Staats- en bestuursrecht
  Gemengde rechtsgebieden
Leeropdracht Fundamentele rechten
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Voorzitter van Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten
Lid van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie (kamer 2.07)
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht
j.h.gerards@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Janneke Gerards (1976) is een veelzijdig en buitengewoon productief beoefenaar van het staatsrecht en van het Europees recht. Zij leverde een grote bijdrage aan theorievorming op het terrein van de onderbouwing en beperking van fundamentele rechten en op het terrein van de interactie tussen nationale en Europese rechters. Zowel nationaal als internationaal wordt Gerards gewaardeerd om haar bijdrage aan het debat over de grondrechten, en haar streven om de juridische argumentatie- en interpretatiemethodes te verbeteren.