Arjen van Witteloostuijn

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU / Decaan
Vakgebieden Politieke wetenschappen en bestuurskunde
  Economie en bedrijfskunde
  Sociologie
  Psychologie
  Personeelwetenschappen
Leeropdracht Economie en Management
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business & Economics, Faculteitsbureau, HG 8A-76
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 5230
a.van.witteloostuijn@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Arjen van Witteloostuijn (1960) is een veelzijdig en zeer productief wetenschapper, die ook actief is in het politieke debat. De overkoepelende vraag in zijn werk is waarom sommige instituties (in brede zin van het woord) succes hebben en andere niet. Van Witteloostuijns interdisciplinaire benadering maakt hem uniek: hij koppelt inzichten uit onder meer de algemene economie, de bedrijfseconomie, de bedrijfswetenschappen en de sociale wetenschappen in innovatieve studies over het gedrag en de inrichting van organisaties.