Anna Akhmanova

Titels Prof. dr.
Voorletters A.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Histologie, celbiologie
  Biologie
  Onderwijskunde
  Levenswetenschappen
  Biochemie
Leeropdracht Cellulaire dynamica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Wetenschapscommissie NIN-KNAW
Verbonden aan Utrecht University, Faculty of Science
Department of Biology, Division of Cell Biology, Room O503
Postbus 80124
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 2328
a.akhmanova@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Anna Akhmanova (1967) is een zeer creatieve onderzoeker op het gebied van de celbiologie van het cytoskelet. Ze gebruikt hypermoderne technieken om in cellen te kijken, vooral naar de beweging van celonderdelen en de infrastructuur van de cel die nodig is voor het transporteren van informatie en bouwstoffen. Als het transport in een cel verstoord raakt, kunnen neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer ontstaan. Akhmanova’s onderzoek naar de interne organisatie van de cel staat internationaal hoog aangeschreven.