Ron Fouchier

Titels Prof. dr. ing.
Voorletters R.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Geneeskunde
  Infecties, parasitologie, virologie
  Biologie
  Microbiologie
Leeropdracht Moleculaire virologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Bestuurslid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Adviescommissie Planetary Health
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Erasmus MC Rotterdam
Afdeling Viroscience
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
tel.  010 704 4067
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ron Fouchier is een van de sleutelfiguren op het gebied van de virologie. Onder virologen is hij bekend vanwege zijn onderzoek naar luchtwegvirussen: met zijn team ontdekte hij het MERS coronavirus en het metapneumovirus en hij leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het vogelgriepvirus.

Fouchier kijkt vooral naar de mechanismes achter de evolutie van virussen om zo te begrijpen welke eigenschappen van die virussen verantwoordelijk zijn voor ziekten en een succesvolle overdracht tussen gastheren.

In het publieke debat speelt Fouchier een rol waar het gaat om biologische risico’s van onderzoek, en hij heeft uitgesproken ideeën over de rol van de WHO in epidemiologisch onderzoek.