Holger Gzella

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Leeropdracht Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Beoordelingscommissie Congressubsidiefonds-Visiting Professors Programme
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury KNAW Early Career Awards Domein GW
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen, School of Middle Eastern Studies
Matthias de Vrieshof 4
2311 BZ Leiden
tel.  071 527 2255
h.gzella@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Gzella is een veelzijdig en productief geleerde. Zijn terrein is de Hebreeuwse taalkunde en Bijbelstudies, maar vooral is hij een expert van wereldformaat wat het Aramees betreft.

Zijn magistrale boek A Cultural History of Aramaic (2015) analyseert de gehele geschiedenis en het culturele en historische belang van de sprekers van de taal die na het Akkadisch de belangrijkste taal van het Nabije en Midden-Oosten was tot de komst van de islam.

In zijn meest recente werk, het Aramäische Wörterbuch (2016), wordt de woordenschat van het oudere Aramees in zijn bredere context geplaatst.