Holger Gzella

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit München
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Leeropdracht Hoogleraar Oude Testament
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Ludwig-Maximilians-Universität München
Lehrstuhl fürAlttestamentliche Theologie, Katholisch-Theologische Fakultät
Geschwister-Scholl-Platz 1
D-80539 München
Duitsland
tel.  +49 89 2180 3215
holger.gzella@lmu.de
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Gzella is een veelzijdig en productief geleerde. Zijn terrein is de Hebreeuwse taalkunde en Bijbelstudies, maar vooral is hij een expert van wereldformaat wat het Aramees betreft.

Zijn magistrale boek A Cultural History of Aramaic (2015) analyseert de gehele geschiedenis en het culturele en historische belang van de sprekers van de taal die na het Akkadisch de belangrijkste taal van het Nabije en Midden-Oosten was tot de komst van de islam.

In zijn meest recente werk, het Aramäische Wörterbuch (2016), wordt de woordenschat van het oudere Aramees in zijn bredere context geplaatst.