Petra Hendriks

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Geesteswetenschappen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Semantiek en Cognitie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury Hendrik Muller Prijs
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren
Afdelingen Nederlands & Taalwetenschap, Center for Language and Cognition Groningen
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
tel.  050 363 5863
p.hendriks@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Hendriks is een internationaal invloedrijke onderzoeker in haar vakgebied, de linguïstiek. In haar werk combineert ze theoretische analyse en psycholinguïstische methodes.

Hendriks onderzoekt hoe de ontwikkeling van taalbegrip normaal gesproken verloopt, maar ook hoe die kan afwijken bij bepaalde groepen zoals kinderen met autisme, ADHD of gehoorstoornissen.

Daarnaast besteedt Hendriks in haar onderzoek veel aandacht aan de wijze waarop sprekers rekening houden met hoe hun toehoorders hen verstaan en kunnen begrijpen.