Thomas Spijkerboer

Titels Prof. mr.
Voorletters T.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
  Internationaal recht
Leeropdracht Migratierecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6274
t.p.spijkerboer@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Thomas Spijkerboer verricht toonaangevend onderzoek op het terrein van het Nederlandse, Europese en internationale migratie- en vluchtelingenrecht. Hij publiceerde onder andere wetenschappelijke boeken, artikelen en opiniestukken over homovluchtelingen, over de mensen die sterven tijdens hun overtocht van de Middellandse Zee, en over de crisis van het Europese asielrecht. De uitkomsten van het onderzoek van Spijkerboer leiden geregeld tot aanpassingen in Europees en nationaal recht en in het vreemdelingenbeleid.