Suzanne Hulscher

Titels Prof. dr.
Voorletters S.J.M.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT
Vakgebieden Bouwkunde, civiele techniek
  Waterbouwkunde
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Waterbeheer en watersystemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit Engineering Technology
Departement Civil Engineering, Water Engineering and Management
Postbus 217
7500 AE  Enschede
s.j.m.h.hulscher@utwente.nl
Onderzoek/publicaties

Suzanne Hulscher onderzoekt de vorming en bewegingen van zandbanken en rivierduinen. Het bijzondere aan het onderzoek van Hulscher is dat ze op natuurkunde gebaseerde modellen combineert met gegevens over planten en dieren. De modellen van Hulscher worden gebruikt om de beste plek te berekenen voor kanalen, pijpleidingen en windmolenparken. Hulscher was eerder lid van De Jonge Akademie en adviseerde onder andere over de toekomst van de Afsluitdijk en over het natuurherstel van de Hedwigepolder in Zeeland.