Judith Pollmann

Titels Prof. dr.
Voorletters J.S.
Hoofdfunctie Wetenschappelijk directeur / Hoogleraar UL
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht Vroegmoderne Nederlandse geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Bestuurslid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.  071 527 2740
j.pollmann@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Judith Pollmann legt zich toe op de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog (1568 -1648). Via dagboeken en kronieken bestudeert ze hoe Nederlanders omgingen met de religieuze en politieke conflicten die hen verscheurden. Ze kon daardoor verklaren waarom de verdeeldheid soms aanleiding werd voor uitsluiting en geweld, terwijl hij op andere momenten redelijk kon worden geaccommodeerd.

Recent heeft ze aangetoond hoe herinneringen aan de oorlog doorwerkten in het ontstaan van een Nederlandse identiteit. Pollmann is wetenschappelijk adviseur van een zevendelige tv-serie over de Tachtigjarige Oorlog die in het najaar van 2018 door de NTR wordt uitgezonden.