Judi Mesman

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL / Decaan LUC
Vakgebieden Pedagogiek
  Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
  Gender studies
Leeropdracht The Interdisciplinary Study of Societal Challenges
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury Hendrik Muller Prijs
Verbonden aan Universiteit Leiden
Leiden University College (LUC), Faculteit Governance and Global Affairs
Anna van Buerenplein 301
2595 DG  Den Haag
tel.  070 800 9176
mesmanj@fsw.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Judi Mesman onderzoekt hoe kinderen en volwassenen zichzelf en anderen zien in de samenleving en gebruikt daarbij inzichten uit de verschillende wetenschapsgebieden. Mesman maakte naam als expert op het gebied van socialisatie in de vroege kindertijd in verschillende culturen, en genderstereotypen in de opvoeding. Ze liet onder andere zien dat vaders en moeders op subtiele wijze en vaak onbewust aan kinderen laten merken welk gedrag ze gepast vinden voor jongens en meisjes.