Ingrid Robeyns

Titels Prof. dr.
Voorletters I.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Wijsbegeerte
  Interdisciplinaire wetenschappen
Leeropdracht Ethiek van instituties
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Filosofie en Religiewetenschappen
Janskerkhof 13
3512 BL Utrecht
tel.  030 253 3509
i.a.m.robeyns@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ingrid Robeyns doet onderzoek op het raakvlak van de analytische politieke filosofie, ethiek, economie en genderstudies. Ze schreef een standaardwerk over rechtvaardigheid en is bij een breed publiek bekend vanwege haar onderzoek naar politieke en ethische vraagstukken rond bijvoorbeeld ouderschapsverlof, ouderenzorg, werkdruk en diversiteit aan de universiteit en de oneerlijkheid van topinkomens.

Robeyns was eerder lid van De Jonge Akademie en publiceert geregeld in het dagblad Trouw.