Xandra Kramer

Titels Prof. dr.
Voorletters X.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR en UU
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Civil Justice and Private International Law
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2019
Bestuurslid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury Hendrik Muller Prijs
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Law, Privaatrecht
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
tel.  010 408 1628
kramer@law.eur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Xandra Kramer pioniert op onderzoek van het civiele procesrecht in grensoverschrijdende kwesties. Zij is onder andere betrokken bij het ontwikkelen van een voor iedereen goed toegankelijk Europees rechtspraaksysteem. Ze adviseert onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Daarnaast is ze plaatsvervangend rechter bij de rechtbank Rotterdam.