Danielle Posthuma

Titels Prof. dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Hoogleraar Amsterdam UMC Locatie VUMC
Vakgebieden Psychologie
  Genetica
  Epidemiologie en medische statistiek
  Bioinformatica, biomathematica
Leeropdracht Complexe genetica van cognitoeve functies
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2019
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Amsterdam UMC, Locatie VUmc
Afdeling Klinische Genetica, Sectie Complex Trait Genetics
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 2823
d.posthuma@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Daniëlle Posthuma onderzoekt de genetische basis van breinfuncties, zoals intelligentie en oorzaken van neurologische aandoeningen zoals autisme, slapeloosheid en Alzheimer. Haar onderzoek onder zestigduizend volwassenen en twintigduizend kinderen bracht 52 'intelligentiegenen' aan het licht, waarvan er veertig nog niet eerder geïdentificeerd waren. Ook leidde ze de uitgebreidste meta-analyse ooit om de relatieve bijdragen van genen en omgeving in alle onderzochte menselijke eigenschappen in kaart te brengen. De studie is gebaseerd op vrijwel alle 2.748 tweelingstudies gepubliceerd in de afgelopen vijftig jaar, met in totaal ruim veertien miljoen tweelingparen. Haar interdisciplinaire afdeling bestaat uit wiskundigen, economen, bio-informatici, psychologen en stamcelbiologen. Posthuma was van 2005 tot 2010 lid van De Jonge Akademie van de KNAW.