Natali Helberger

Titels Prof. dr.
Voorletters N.
Hoofdfunctie Hoogleraar UVA en lid directie IVIR
Vakgebieden Gemengde rechtsgebieden
Leeropdracht Informatierecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2019
Voorzitter van Commissie Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechtswetenschappen
Instituut voor Informatierecht
Postbus 15514
1001 NA Amsterdam
tel.  06 1444 2343
n.helberger@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Natali Helberger doet onder andere onderzoek naar filterbubbels, smart-tv's, gepersonaliseerd nieuws en privacybescherming. Ze bestudeert de juridische en politieke problemen die ontstaan in onze digitale samenleving. Helberger draagt niet alleen bij aan het debat, maar helpt ook bij het opstellen van wet- en regelgeving. Ze adviseerde de Europese Unie over de nieuwe privacywet (de AVG) en overlegt regelmatig met de Autoriteit Consument en Markt en het Commissariaat voor de Media.