Sijbren Otto

Titels Prof. dr.
Voorletters S.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Nanotechnologie
  Organische chemie
  Katalyse
Leeropdracht Systeem Chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Stratingh Instituut voor Scheikunde
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 8639
s.otto@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Sijbren Otto is een pionier in de systeemchemie, een nieuwe discipline in de scheikunde die netwerken van met elkaar reagerende moleculen en hun eigenschappen bestudeert. Hij is op zoek naar de chemische grondslag van leven. Zo slaagde hij erin met ‘dode’ moleculen die in het lab zijn gemaakt systemen te bouwen die zichzelf kunnen repliceren, en die in het klein Darwiniaanse evolutie kunnen ondergaan. Bij de replicatie ontstaan mutaties, en de omgeving bepaalt welke mutatie de concurrentiestrijd wint om een gemeenschappelijke grondstof. Ook laten Otto en zijn groep zien hoe zichzelf replicerende moleculen materiaal uit hun omgeving veranderen zodat ze gebruikt kunnen worden als grondstof om te groeien en zich verder te repliceren: een eerste stap naar metabolisme.