Olivier Hekster

Titels Prof. dr.
Voorletters O.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht Oude Geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Selectiecommissie De Jonge Akademie
Verbonden aan Radboud Univeristeit, Faculteit der Letteren
Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 2289
olivier.hekster@ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Olivier Hekster heeft baanbrekend onderzoek verricht naar de representatie en perceptie van de macht van Romeinse keizers in de eerste drie eeuwen van de moderne jaartelling. Hij heeft daarmee zowel inhoudelijk als methodologisch het veld een nieuwe wending gegeven. Hekster beschouwt standbeelden, inscripties, munten, reliëfs en historische teksten als massamedia. Zijn onderzoek laat zien hoe Romeinse keizers in een langdurig, complex en experimenteel proces een beeld van zichzelf neerzetten, waarbij gericht bepaalde doelgroepen met een specifieke boodschap werden benaderd. Heksters methodes en inzichten zijn niet alleen relevant voor de klassieke oudheid, maar ook voor de studie van andere oude beschavingen en de moderne wereld.