Miguel John Versluys

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Oudheid
  Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
  Archeologie
Leeropdracht Klassieke en Mediterrane Archeologie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie
Afdeling Klassieke & Mediterrane Archeologie
Van Steenis, Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
tel.  071 527 2438
m.j.versluys@arch.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties