Serge Hoogendoorn

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters S.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft
Vakgebieden Civiele techniek
Leeropdracht Smart Urban Mobility
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Fac. Civiele Techniek en Geowetenschappen
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel.  015 278 5475
s.p.hoogendoorn@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties