Jan Willem Duyvendak

Titels Prof. dr.
Voorletters W.G.J.
Hoofdfunctie Directeur NIAS/ faculteitshoogleraar UvA
Vakgebieden Sociologie
Leeropdracht Algemene Sociologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Directeur van Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
Verbonden aan Netherlands Institute for Advanced Study
in the Humanities and Social Sciences
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
tel.  020 224 6701
janwillem.duyvendak@nias.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Jan Willem Duyvendak is een van de meest gezaghebbende Nederlandse sociologen. Hij is een maatschappelijk geëngageerd onderzoeker, met een toonaangevende stem in actuele discussies over burgerschap, diversiteit en sociaal beleid. Zijn bijdragen als publiek intellectueel aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over deze thema’s onderscheiden zich door hun empirische diepgang en analytische scherpte. Duyvendaks artikelen verschijnen zowel in laagdrempelige Nederlandse publicaties als in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. Naast zijn werk als onderzoeker toonde en toont Duyvendak intellectueel en bestuurlijk leiderschap bij tal van organisaties en was en is hij betrokken bij de redactie van verschillende tijdschriften en publicatiereeksen op zijn vakgebied.