Hein de Baar

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.J.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Geochemie, geofysica
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Oceanografie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222 369 465
hein.de.baar@nioz.nl
Onderzoek/publicaties