Jurjen Battjes

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Waterbouwkunde
  Offshore technologie
Leeropdracht Vloeistofmechanica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1975
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen