Bram van de Beek

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU / Directeur International Reformed Theological Institute
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Symboliek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Godgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6620
Onderzoek/publicaties

Bram van de Beek wordt beschouwd als een vooraanstaand Nederlands theoloog die opnieuw gestalte geeft aan de orthodoxie in zijn dogmatische reeks Spreken over God. Opvallend is zijn nadrukkelijk gebruik van de patristiek, met name de pre-Niceense vaders. Dit resulteert in zijn sterke nadruk op Christus zichtbaar in de gestalte van het kruis (het lijden) die de gehele theologie 'absorbeert'.