Bram van de Beek

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU / Directeur International Reformed Theological Institute
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Symboliek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Godgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6620
a.van.de.beek@th.vu.nl
Onderzoek/publicaties