Herman van Bekkum

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Organische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1995
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Vakgroep Organische Chemie
Julianalaan 136
2628 BL Delft
tel.  015 278 2603