Jan van Bemmel

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar EUR
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Medische informatica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Medische Informatica
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
JanHvB@gmail.com
Onderzoek/publicaties