Jozien Bensing

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Honorary research fellow NIVEL / hoogleraar UU
Vakgebieden Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
  Kanker
  Psychologie
  Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Klinische psychologie en gezondheidspsychologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
tel.  030 272 9666
j.bensing@nivel.nl
Onderzoek/publicaties