P.J. Buijnsters

Titels Prof. dr.
Voorletters P.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RU
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1986
Lid van Domein Geesteswetenschappen