Hans Cohen

Titels Dr.
Voorletters H.H.
Hoofdfunctie Oud-directeur-generaal van het RIVM
Vakgebieden Microbiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1980
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan RIVM
Antoni van Leeuwenhoeklaan 9
3720 BA Bilthoven
tel.  030 224 2555