Jan Drenth

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Structuurchemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1973
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep Biofysische Chemie
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen