Bert Felling

Titels Prof. dr.
Voorletters A.J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RU
Vakgebieden Gedragswetenschappen en onderwijskunde
  Sociologie
  Informatica
Leeropdracht Methodologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1991
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN
tel.  024-3613013
bert.felling@ru.nl
Onderzoek/publicaties