Carl Figdor

Titels Prof. dr.
Voorletters C.G.
Hoofdfunctie Hoofd Tumor Immunologisch Laboratorium/Hoogleraar
Vakgebieden Kanker
  Immunologie, serologie
  Genetica
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Nanotechnologie
  Biotechnologie
Leeropdracht Tumor immunologie/celbiofysica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Klankbordgroep academisch geschoolde leraren
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum St. Radboud
RIMLS/TIL 278
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 7600
carl.figdor@radboudumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties